Директори ІТМ НАНУ і ДКАУ

Пилипенко О.В.
директор Інституту технічної механіки
НАН України і ДКА України
член-кореспондент НАН України
Лазарян Всеволод Арутюнович Пилипенко Віктор Васильович Пилипенко Олег Вікторович

Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України вирішує широке коло наукових проблем створення ракет-носіїв і космічних апаратів. На початку створення інституту стояв академік Михайло Кузьмич Янгель - один з основоположників ракетної техніки в СРСР і Україні. М. К. Янгель чудово розумів, що розвиток ракетно-космічної техніки повинен базуватися на новітніх досягненнях фундаментальних і прикладних досліджень в галузі двигунобудування, тепломасообміну і теплозахисту, аеро- і газодинаміки, новітніх матеріалів і технологій, міцності і надійності, оптимізації конструкцій і ін.

За ініціативою академіка М.К. Янгеля в квітні 1966р. у Дніпропетровську було організовано новий академічний підрозділ - Сектор проблем технічної механіки у складі Дніпропетровської філії Інституту механіки АН УРСР.

Наступним етапом на шляху організації інституту стало перетворення в квітні 1968 року Сектора в Дніпропетровське відділення Інституту механіки АН УРСР. Керівником Відділення був призначений академік АН УРСР Всеволод Арутюнович Лазарян, на той час член-кореспондент АН УРСР. У червні 1968р. до Відділення було приєднано фізико-металургійні відділи колишнього Відділення Харківського фізико-технічного інституту низьких температур АН УРСР.


Академік НАН України В.В. Пилипенко докладає Президентові України Л.Д. Кучмі про досягнення інституту.

Обсяг наукових досліджень у Відділенні з кожним роком зростав, що викликало необхідність створення нових підрозділів. У лютому 1970 року було створено науковий відділ динаміки двигунних установок під керівництвом доктора технічних наук Віктора Васильовича Пилипенка, на якого було покладено завдання розвитку лінійної і створення нелінійної теорії поздовжніх автоколивань конструкцій літальних апаратів, розробки методів визначення динамічних характеристик рідинних ракетних двигунів і їх елементів, вивчення динаміки систем живлення і перехідних режимів роботи двигунів з урахуванням явищ кавітацій в шнековідцентрованих насосах.

У 1973 році у Відділенні було структурно виділено сектор проблем ракетно-космічної техніки, яким до 1980 року керував академік НАН України Василь Сергійович Будник.


Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон і Генеральний конструктор ДП “КБ “Південне” 
академік НАН України С.М. Конюхов знайомляться з роботами інституту

У травні 1980 року на базі Відділення було створено Інститут технічної механіки АН УРСР, який очолив академік НАН України Віктор Васильович Пилипенко, на той час член-кореспондент АН УРСР, доктор технічних наук, професор.

В інституті було організовано і обладнано сучасною вимірювальною технікою ряд лабораторій: гідродинаміки, плазмодинаміки, вакуумної і аеродинамічної техніки, динамічних випробувань, міцності, високої щільності енергії, гальвано-пластичного формування, випробувальний комплекс газодинаміки керованих потоків, випробувальний комплекс для дослідження детонаційних ракетних двигунів на твердому паливі і газогенераторів, випробувальний комплекс високого тиску для відпрацювання сопел ракетних двигунів і ін.


Академік НАН України В.В Пилипенко

З метою подальшого розвитку, координації і поліпшення організації наукових досліджень і проектування в галузі ракетно-космічної техніки в Україні в 1993 році сумісною Ухвалою-наказом Президії НАН України і Національного космічного агентства України Інституту технічної механіки НАН України був наданий статус інституту подвійного підпорядкування і скореговані його наукові напрями для вирішення науково-технічних завдань по забезпеченню створення і експлуатації сучасних і перспективних зразків ракетно-космічної техніки. У 1995 році інститут стає головним інститутом космічної галузі України.Генеральний директор Державного космічного агентства України (ДКАУ) О.О. Негода (другий справа) і керівництво ДКАУ, академік 
НАН України В.В. Пилипенко і Генеральний директор ВО “ПМЗ” Ю.С. Алексєєв (третій справа) знайомляться з розробками ракетно-космічної галузі України

Інститут здійснює науково-технічний супровід проектів Національних космічних програм України і виконує завдання Національного космічного агентства України по координації науково-дослідних і проектно-конструкторских робіт в галузі ракетно-космічної техніки.

З 2003 року інститутом керує академік НАН України, доктор технічних наук, професор Олег Вікторович Пилипенко.
© 2001-2023 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ