Протокол засідання виборчої комісії з обрання директора Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України, затверджений організаційним комітетом (протокол №3 від 3 квітня 2018 р.)

ВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на посаду директора Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України члена-кореспондента НАН України Пилипенка Олега Вікторовича

ОГОЛОШЕННЯ

Згідно розпорядження Президії НАН України від 23.01.2017 № 45 "Рекомендації щодо організації та проведення виборів керівників наукових установ НАН України", Статуту НАН України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України, Cтатуту інституту, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 14.12.2016 № 998, Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора ІТМ НАНУ і ДКАУ і Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора ІТМ НАНУ і ДКАУ, затверджених Вченою радою інституту від 24.10.2017, протокол № 7

НАКАЗУЮ:

1 Створити організаційний комітет з проведення виборів директора інституту в складі 5 осіб, а саме:

2 Створити виборчу комісію з проведення виборів директора інституту в складі 5 осіб, а саме: