СТЕНД «ЕМУЛЬГАТОР»
(установка для емульгаційної очищення димових газів)

Відділ термогазодинаміки аерокосмічних енергетичних установок

Заввідділом - д-р техн. наук, професор Стрельников Г.О. 1 — камера входу потоку,
 2 — труба емульгатору,
 3 — завихрювач,
 4 — зливальний штуцер,
 5 — штуцер подачі води в трубу емульгатору,
 6, 7 — камера каплеуловлювача й каплеуловлювач,
 8 — ємність для збору шламу,
 9 — дозатор,
 10, 11 — приймачі повного й статичного тиску,
 12 — термометр.


Основні технічні характеристики
Внутрішній діаметр живильної труби, м 0,125
Довжина труби, м 1,500
Оптимальна лінійна швидкість газу на вході в трубу, м/с 8 ± 1
Оптимальна питома витрата води для очищення, кг/нм3 0,2 — 0,3
Ступінь очищення потоку рідини (ефективність), % 99,6 — 99,8
Гідравлічний опір, мм вод.ст. 55
Температура газу на вході в трубу емульгатору, °С 140 — 150
Температура газу на виході із труби, °С 52 — 58
Тип завихрювача робочої ділянки Пластинчастий
Продуктивність, м3/год 350
Загальний опис
Стенд призначено для досліджень процесів пило- газо очищення двуфазних потоків, випробувань різних моделей фільтруючих елементів пило- і золоуловлювачів, моделей циклонів, скруберів і т.д. Проводяться випробування прозорої моделі фільтруючого елемента эмульгатора і її різновидів, які дозволяють візуально спостерігати за процесом взаємодії газовоздушного потоку з водою, віднесенням бризів і стеканием шламу, а також визначати кількісні параметри й характеристики цієї взаємодії.

Можливості

 1. Дослідження аеродинаміки газових трактів емульгаторів.
 2. Візуальне спостереження за процесом.
 3. Визначення параметрів і характеристик процесу.
 4. Досліди різних моделей пило- і золоуловлювачів, моделі циклонів, скруберів
 5. Відпрацьовування фільтруючих елементів емульгатору.

Технологічні переваги


 • Забезпечення спрямованого повітряного потоку.
 • Подача (уведення) пилу в чистий повітряний потік.
 • Подача води, взаємодіючої із закрученим золоповітряним потоком.
 • Підігрів золоповітряного потоку до 1500 – 1600С.
 • Вимір параметрів потоку.
 • Вимір маси води, уловленої золи (пилу).

 • Практичне застосування


  Дослідження й відпрацьовування мокрого й сухого очищення димових газів. Відпрацьовування пристроїв для тепло-електростанцій, промислових підприємств.

  Дослідження процесів емульгационного очищення дозволили створити конструкцію золоуловлювача зі ступенем очищення до 95% при гідравлічному опорі не більше 1,8 КПа.

  СЛУЖБОВА АДРЕСА:
  Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля,
  49005, м.Дніпро, Україна
  НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
  +38-056-372-06-45
  E-MAIL:
  office.itm@nas.gov.ua

  © 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ