Установка комбінованого енергетичного навантаження конструкційних матеріалів

Відділ надійності і довговічності технічних систем

Заввідділом - д-р техн. наук, професор
В.П. Пошивалов


Основні технічні характеристики
Навантаження 500 кгс
Швидкість одноосьового розтягання 2 ÷ 4 мм/хв
Похибка виміру деформації в робочій частині ± 0,01 мм
Похибка виміру навантаження ± 1,5 %
Похибка виміру температури ± 1,5°С
Частота ударних ультразвукових коливань 20 кГц
Частота електромагнітних коливань 100 кГц ÷ 1,5 кГц
амплітудою 10 А
Щільність електричного струму при нагріванні 200 А/см2

Загальний опис

Експериментальна установка призначена для дослідження характеристик міцності та довговічності конструкційних матеріалів в умовах комбінованого енергетичного навантаження зразків, що включає дію:

 • стискаючих навантажень;
 • навантажень, що розтягують;
 • індукційного нагрівання;
 • нагрівання електричним струмом, що пропускається через зразок;
 • електромагнітних коливань;
 • ударних ультразвукових коливань.
 • Установка обладнана автоматизованими системами для здійснення контролю за процесом експерименту. З метою оцінки характеру пластичної деформації зразків застосовуються методи акустичної емісії і виміру внутрішнього тиску.

  Можливості

  Установка дозволяє визначити характеристики короткочасної і тривалої міцності, проводити термоциклічні випробування, а також вимірювати фізичні характеристики матеріалу (внутрішнє тертя та теплопровідність).

  Технологічні переваги

  Установка забезпечує:

 • комбіноване енергетичне навантаження з метою інтенсифікації процесів технологічної обробки, що дозволяє ініціювати самоорганізаційні процеси в конструкційних матеріалах (авторські посвідчення №46841, опубл. 11.01.2010р.; № 56740, опубл. 25.01.2011р.);
 • автоматизоване управління навантаженням і температурою;
 • акустико-емісійний контроль деформаційних процесів.
 • Практичне застосування

  Розробка технологій зміцнення конструкційних матеріалів і їхніх зварених з'єднань, а також підвищення характеристик довговічності конструкційних матеріалів з позиції синергетичного підходу.
  СЛУЖБОВА АДРЕСА:
  Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля,
  49600, м. Дніпропетровськ-5, МСП, Україна
  НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
  +(380)-56-376-45-86
  E-MAIL:


  © 2001 - 2004 Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ