Пневмотранспортний стенд підвищеного тиску

Відділ аерогазодинаміки

Заввідділом - член-кореспондент НАН України, д-р фіз.-мат. наук, професор
В.І. Тимошенко


Загальний опис

Пневмотранспортний стенд являє собою сукупність циркуляційних агрегатів, пристроїв завантаження, вивантаження і перевантаження твердої фази (сипучого матеріалу), джерела стисненого газу функціонально об'єднаних трубопроводами, засобами виміру й керування і дозволяє відтворити потік газу або двофазної суміші з параметрами, що відповідають розроблювальній пневмотранспортній системі.


Схема пневмотранспортного стенду:

1 – витратомір Вентурі;

2,3 – мірні ділянки Ду30 и Ду50;

4 – блок газопостачання;

5 – редуктор;

6 – перемикач потоку;

7 – прозорі вставки;

8 – відеокамера;

p, T, Δp – датчики тиску, температури і перепаду тиску;

I – потік газу;

II – двофазний потік

Основні параметри

Робочий тиск від 0,1 до 3,3 МПа
Споживана потужність 30 кВт
Загальна довжина лінійної частини до 70 м
Діаметри мірних трубопроводів 30 і 50 мм
Швидкість потоку до 45 м/с
Крупність часток твердої фази до 10 мм
Об’ємна концентрація твердої фази до 15%
Об’єм матеріалу, що завантажується до 30 л
Охолодження стенду водяне
Засоби виміру і контролю трубка Вентурі, мірна діафрагма, датчики перепаду тиску «Сапфір 22ДД», термоперетворювачі ТСМ 0879, перетворювач тиску ДДІ-20

Можливості

Пневмотранспортний стенд укомплектований устаткуванням, засобами керування й виміру, що забезпечують його працездатність по кожній з наступних схем:

 • розімкнутої по твердому компоненту й несучому газу;
 • замкнутої по газу й розімкнутої по твердому компоненту;
 • замкнутої по твердому компоненту й розімкнутої по газу;
 • замкнутої по обох компонентах із двома контурами;
 • замкнутої по обох компонентах з одним контуром.
 • Технологічні переваги

  За рівнем робочого тиску стенд не має аналогів в Україні і за рубежем.

  Практичне застосування

  Стенд призначений і використовувався при проектуванні пневмотранспортних установок підвищеної дальності для визначення гідравлічних характеристик двофазних потоків типу газ-тверді частки в недослідженій області тисків несучого газу: гідравлічного опору, критичної швидкості та швидкості вітання, питомих енерговитрат, ступеня здрібнювання сипучого матеріалу, що транспортується.

  Загальний вигляд стенду


  Пристрій перевантаження


  Пристрій завантаження


  Циркуляційний агрегат у боксі


  СЛУЖБОВА АДРЕСА:
  Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля,
  49600, м.Дніпро, Україна
  НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
  +38-0562-46-10-51
  E-MAIL:
  vitymoshenko@nas.gov.ua

  © 2001 - 2020 Інститут технічної механіки НАНУ і НКАУ