Розроблені та затверджені відповідно до чинного законодавства України документи

Розроблені та затверджені відповідно до чинного законодавства України документи:

 • Положення про сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності відділу науково-технічної інформації і організації наукових досліджень Інституту технічної механіки НАН України і НКА України ;
 • Правила проходження заявок на отримання охоронних документів на службові винаходи та корисні моделі, які створені працівниками інституту технічної механіки НАН України і НКА України;
 • Порядок проходження матеріалів на службові об’єкти авторського права, створені працівниками Інституту технічної механіки НАН України і НКА України;
 • Положення про преміювання працівників інституту - авторів службових винаходів та корисних моделей, заявлених від Інституту технічної механіки НАН України і НКА України;
 • Положення про оцінку об'єктів права інтелектуальної власності, створених в Інституті технічної механіки НАН України і НКА України;
 • Електронний облік, систематизація, ведення діловодства по заявкам, патентам, комп'терним програмам.
 • НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
  +38-056-373-29-94
  +38-056-373-29-97
  E-MAIL:
  itm_onti@ukr.net
  WEB:
  http://www.itm.dp.ua

  © 2001-2022 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ