Загальні відомості

В інституті у 2008 році в складі відділу науково-технічної інформації і організації наукових досліджень створено Сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності і інтелектуальної власності (наказ директора Інституту від 12.03.2008 № 17-ОП). Сектор виконує свою діяльність відповідно до Положення про Сектор.

Основними завданнями Сектору є:

 • проведення та організація досліджень з метою виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються в результаті наукової та науково-технічної діяльності Інституту, здійснення патентних досліджень, досліджень на патентну чистоту;
 • забезпечення охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торговельні марки, наукові відкриття, компонування інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, комп’ютерні програми, бази даних та інші ОІВ, що створюються в Інституті;
 • проведення та організація маркетингових, патентно-кон’юнктурних досліджень;
 • здійснення заходів з використання результатів НДДКР, об’єктів права інтелектуальної власності наукоємної продукції Інституту, підтримка ліцензійної діяльності Інституту, трансферу технологій.
 • В Інституті діє комісія по патентах та ліцензіях (наказ директора Інституту від 21.04.2008 № 18).

  Інститут є членом громадської організації «Асоціації професіоналів з комерціалізації технологій України».

  Сектором створена база даних:

  «Патенти» — що містить інформацію про об'єкти промислової власності (винаходу, корисні моделі) інституту, релевантному стані діловодство за заявками й патентам.

  Протягом останніх декількох років число патентів на винаходи й корисні моделі постійно збільшується. За 2005 – 2010 роки інститут одержав більш 40 патентів України.

  З питань придбання прав на інтелектуальну власність Інституту слід звертатися в Сектор з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності й інтелектуальної власності за телефоном:

  НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
  +38-056-373-29-94
  +38-056-373-29-97
  E-MAIL:
  itm_onti@ukr.net
  WEB:
  http://www.itm.dp.ua

  © 2001-2022 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ