Лапіна Людмила Григорівна

Лапіна Людмила Григорівна

Лапіна Людмила Григорівна — в.о. ученого секретаря інституту, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу статистичної динаміки і динаміки багатовимірних механічних систем.

З 1977 до 1982 року навчалася у Дніпропетровському державному університеті (з 27.02.2017 - Дніпровському національному університеті ім. О. Гончара) на механіко-математичному факультеті за спеціальністю "Прикладна математика". Після закінчення була направлена на роботу в Інститут технічної механіки АН УРСР.

Без відриву від виробництва закінчила аспірантуру за спеціальністю "Динаміка та міцність машин, пристроїв та апаратури" і у 1997 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. Після цього Лапіну Л. Г. було обрано по конкурсу на посаду молодшого наукового співробітника відділу статистичної динаміки механічних систем, в 1999 р. - наукового співробітника. З 2010 року працює на посаді старшого наукового співробітника, в 2014 р. їй було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітница. З 2016 року обіймає посаду старшого наукового співробітника відділу статистичної динаміки і динаміки багатовимірних механічних систем. З 2018 р. є членом Вченої ради інституту.

За час роботи в Інституті Л. Г. Лапіна виявила себе як висококваліфікований фахівець в галузі прикладної математики і механіки. Її наукова діяльність пов'язана з дослідженнями випадкових коливань складних механічних систем.

Список опублікованих наукових праць Л. Г. Лапіної містить 47 робіт. За період 2016-2021 рр. опубліковано 10 робіт, одна з них в індексованому SCOPUS видавництві. Зроблено 5 доповідей на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

 

СЛУЖБОВА АДРЕСА:
Інститут технічної механіки, 15, вул.Лешко-Попеля, 49005,
м.Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:
+38-056-375-68-03
E-MAIL:
lglapina18@gmail.com

© 2001-2023 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ