Вакансії

2019 р.

10.05.2019. Перелік переможців конкурсу, оголошеного в ІТМ НАНУ і ДКАУ 02.04.2019 року

02.04.2019. Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад, оголошеного в ІТМ НАНУ і ДКАУ 02.04.2019.

2.04.2019 Оголошення

Інститут технічної механіки
Національної академії наук України і
Державного космічного агентства України

вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, 49005,
www.itm.dp.ua
тел./факс: (056) 372 06 40, тел. (056) 372 06 50,
E-mail: office.itm@nas.gov.ua
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

наукового співробітника по відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професії - 2139.1 Галузь обчислень, код ЗКППТР 23667) - 1 вакансія;

наукового співробітника по відділу системного аналізу та проблем керування за спеціальністю - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (код професії - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) - 1 вакансія.Вимоги до вакантних посад:

науковий співробітник - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше 3 років досвіду, за останні три роки не менше 3 публікацій та/або патентів.Перелік необхідних документів:
1) письмова заява на ім'я директора інституту про участь у конкурсі;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена анкета наукового працівника встановленого зразка;
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмова згода на обробку персональних даних.

Строк прийняття заяв та документів: до 1 травня 2019 року

Адреса прийняття документів: вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, відділ кадрів, кімната 40.

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу: Маслова Тетяна Миколаївна, начальник відділу кадрів.05.03.2019. Перелік переможців конкурсу, оголошеного в ІТМ НАНУ і ДКАУ 14.02.2019 року

14.02.2019. Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад, оголошеного в ІТМ НАНУ і ДКАУ 14.02.2019 року

Оголошення

Інститут технічної механіки
Національної академії наук України і
Державного космічного агентства України

вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, 49005,
www.itm.dp.ua
тел./факс: (056) 372 06 40, тел. (056) 372 06 50,
E-mail: office.itm@nas.gov.ua
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

провідного наукового співробітника по відділу термогазодинаміки енергетичних установок за спеціальністю - 142 Енергетичне машинобудування (код професії - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) - 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професії - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) - 1 вакансія;

наукового співробітника по відділу термогазодинаміки енергетичних уста-новок за спеціальністю - 142 Енергетичне машинобудування (код професії - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) - 1 вакансія.Вимоги до вакантних посад:

провідний науковий співробітник - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 7 років досвіду, за останні сім років не менше 7 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

старший науковий співробітник - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше 5 років досвіду, за останні п'ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

науковий співробітник - особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше 3 років досвіду, за останні три роки не менше 3 публікацій та/або патентів.Перелік необхідних документів:
1) письмова заява на ім'я директора інституту про участь у конкурсі;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена анкета наукового працівника встановленого зразка;
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмова згода на обробку персональних даних.Строк прийняття заяв та документів: до 13 лютого 2019 року

Адреса прийняття документів: вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, відділ кадрів, кімната 40.

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу: Маслова Тетяна Миколаївна, начальник відділу кадрів.Перелік переможців конкурсу, оголошеного в ІТМ НАНУ і ДКАУ 20.11.2018 року

№ п/п ПІБ На яку вакантну посаду обрано за результатами конкурсу
1 Шувалов Валентин Олексійович завідувач відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професій - 1237.2 Завідувач науково-дослідного відділу, код ЗКППТР 21988)
2 Коновалов Микола Анатолійович провідний науковий співробітник по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю - 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
3 Галинський Валерій Павлович старший науковий співробітник по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професій - 2139.1 Галузь обчислень, код ЗКППТР 23667)
4 Горбунцов Вячеслав Васильович старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
5 Книшенко Юрій Вікторович старший науковий співробітник по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
6 Ковтун Олена Миколаївна старший науковий співробітник по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю - 132 Матеріалознавство (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
7 Маркова Ольга Михайлівна старший науковий співробітник по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю - 132 Матеріалознавство (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
8 Мокрій Тетяна Федорівна старший науковий співробітник по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю - 132 Матеріалознавство (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
9 Гринюк Станіслав Іванович молодший науковий співробітник по відділу функціональних елементів систем керування за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)
10 Довготько Микола Іванович молодший науковий співробітник по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)
11 Марченко Віктор Тимофійович молодший науковий співробітник по відділу системного аналізу та проблем керування за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (код професій - 2433.1 Інформаційна аналітика)
12 Попов Аркадій Іванович молодший науковий співробітник по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)
13 Різниченко Микола Павлович молодший науковий співробітник по відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)

2018 р.


20.11.2018. ОГОЛОШЕННЯ

Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України
вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, 49005,
www.itm.dp.ua
тел./факс: (056) 372 06 40, тел. (056) 372 06 50,
E-mail: office.itm@nas.gov.ua
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

завідувача відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю – 113 Прикладна математика (код професій – 1237.2 Завідувач науково-дослідного відділу, код ЗКППТР 21988) – 1 вакансія;

провідного наукового співробітника по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю – 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю – 113 Прикладна математика (код професій – 2139.1 Галузь обчислень, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю – 113 Прикладна математика (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю – 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 1 вакансія;

старшого наукового співробітника по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю – 132 Матеріалознавство (код професій – 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667) – 3 вакансії;

молодшого наукового співробітника по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (код професій – 2145.1 Інженерна механіка) – 2 вакансії;

молодшого наукового співробітника по відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (код професій – 2145.1 Інженерна механіка) – 1 вакансія;

молодшого наукового співробітника по відділу системного аналізу та проблем керування за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (код професій – 2433.1 Інформаційна аналітика) – 1 вакансія;

молодшого наукового співробітника по відділу функціональних елементів систем керування за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (код професій – 2145.1 Інженерна механіка) – 1 вакансія.Вимоги до вакантних посад:

      завідувач наукового відділу – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукомет-ричних баз, та/або патентів;

      провідний науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 7 років досвіду, за останні сім років не менше 7 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

      старший науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше 5 років досвіду, за останні п’ять років не менше 5 публікацій та/або патентів;

      молодший науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр.

Перелік необхідних документів:
      1) письмова заява на ім’я директора інституту про участь у конкурсі;
      2) копія документа, що посвідчує особу;
      3) заповнена анкета наукового працівника встановленого зразка;
      4) автобіографія;
      5) копія трудової книжки (за наявності);
      6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
      7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
      8) письмова згода на обробку персональних даних.Строк прийняття заяв та документів: до 20 грудня 2018 року

Адреса прийняття документів: вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, відділ кадрів, кімната 40.

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Маслова Тетяна Миколаївна, начальник відділу кадрів.

Повний текст оголошення ►►►►► СКАЧАТИ
Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад, оголошеного в ІТМ НАНУ і ДКАУ 20.11.2018 року

№ п/п ПІБ На яку вакантну посаду подано заяву
1 Шувалов Валентин Олексійович завідувач відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професій - 1237.2 Завідувач науково-дослідного відділу, код ЗКППТР 21988)
2 Коновалов Микола Анатолійович провідний науковий співробітник по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю - 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
3 Галинський Валерій Павлович старший науковий співробітник по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професій - 2139.1 Галузь обчислень, код ЗКППТР 23667)
4 Книшенко Юрій Вікторович старший науковий співробітник по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю - 113 Прикладна математика (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
5 Горбунцов Вячеслав Васильович старшого наукового співробітника по відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем за спеціальністю - 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
6 Маркова Ольга Михайлівна старший науковий співробітник по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю - 132 Матеріалознавство (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
7 Ковтун Олена Миколаївна старший науковий співробітник по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю - 132 Матеріалознавство (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
8 Мокрій Тетяна Федорівна старший науковий співробітник по відділу статистичної динаміки та динаміки багатовимірних механічних систем за спеціальністю - 132 Матеріалознавство (код професій - 2145.1 Інженерна механіка, код ЗКППТР 23667)
9 Довготько Микола Іванович молодший науковий співробітник по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)
10 Попов Аркадій Іванович молодший науковий співробітник по відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем за спеціальністю 142 Енергетичне машинобудування (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)
11 Різниченко Микола Павлович молодший науковий співробітник по відділу механіки іонізованих середовищ за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)
12 Марченко Віктор Тимофійович молодший науковий співробітник по відділу системного аналізу та проблем керування за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка (код професій - 2433.1 Інформаційна аналітика)
13 Гринюк Станіслав Іванович молодший науковий співробітник по відділу функціональних елементів систем керування за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали (код професій - 2145.1 Інженерна механіка)

© 2001 - 2019 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ