Аспірантура інституту

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії

 1. Стратегія розвитку:
 2. Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 3. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії
 4. Освітньо-наукова програма:
 5. Навчальні плани ОНП:
 6. Звіт самооцінювання
 7. Інформація про правила прийому на ОНП та вимоги до вступників
 8. Силабуси навчальних дисциплін:
 9. Інформація щодо оновлення робочих програм навчальних дисциплін, силабусів:
 10. Положення з підсумкової атестації аспірантів
 11. Інформація про форми контрольних заходів, атестацій та критерії оцінювання:
 12. Результати опитувань аспірантів:
 13. Матеріально-технічне забезпечення
 14. Академічна доброчесність:
 15. Пропозиції щодо обговорення проектів ОНП
 16. Академічна мобільність
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ АСПІРАНТУРИ:
+38-056-373-29-94
внутрішній: 5-14
E-MAIL:
office.itm@nas.gov.ua,
itm_onti@ukr.net
WEB:
http://www.itm.dp.ua

© 2001-2022 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ