Монографії

Розробка і створення космічної техніки. А. П. Алпатов, В. П. Басс, С. А. Баулин, В. И. Бразинский, В. П. Гусынин, Ю. Ф. Даниев, С. А. Засуха / Под ред. А. П. Алпатова; Техногенное засорение околоземного космического пространства. - Национальная Академия Наук Украины, Государственное космическое агентство Украины, Институт технической механики. - Днепропетровск: Пороги, 2012. - 378 с - (22,09). - Тираж 300 примір. - ISBN 978-617-518-215-4. Розробка і створення космічної техніки. А. П. Алпатов, В. П. Басс, С. А. Баулин, В. И. Бразинский, В. П. Гусынин, Ю. Ф. Даниев, С. А. Засуха / Под ред. А. П. Алпатова; Техногенное засорение околоземного космического пространства. - Национальная Академия Наук Украины, Государственное космическое агентство Украины, Институт технической механики. - Днепропетровск: Пороги, 2012. - 378 с - (22,09). - Тираж 300 примір. - ISBN 978-617-518-215-4.

В посібнику розглянуто основи екології навколоземного космічного простору і дано огляд сучасного стану досліджень проблеми його техногенного засмічення. Наведено відомості щодо метеорної матерії і космічного сміття, що утворилось в результаті космічної діяльності. Аналізуються моделі, які використовуються для опису засміченості навколоземного простору та визначення параметрів потоків природного і штучного походження на тіло, що рухається в ньому. Викладено стан і перспективи досліджень впливу твердих частинок природного і штучного походження на космічні апарати. Розглянуто фізичні явища, які виникають при високошвидкісному ударі. Описано методи і технічні засоби лабораторного моделювання та вивчення високошвидкісних зіткнень у космічних експериментах, розглянуто методи захисту космічних апаратів під час їх експлуатації в техногенно засміченому навколоземному просторі. Викладено питання міжнародного співробітництва в області космічного сміття.

Галузевий посібник призначено для фахівців в області розробки і створення космічної техніки.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ