Монографії

Збагачення руд. Наталия Прядко; Акустические исследования струйного измельчения.- /ИТМ НАНУ и ГКАУ/. - Германия. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 172 с. (10 усл. печ. с.)/- 100 экз. - ISBN: 978-3-659-49639-4. Збагачення руд. Наталия Прядко; Акустические исследования струйного измельчения.- /ИТМ НАНУ и ГКАУ/. - Германия. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 172 с. (10 усл. печ. с.)/- 100 экз. - ISBN: 978-3-659-49639-4.

У монографії реалізована спроба проаналізувати струминне подрібнення сипучих матеріалів на основі результатів моніторингу акустичних сигналів двох характерних зон млина: помольной камери і після класифікаційної зони. Визначено основні інформативні технологичні та акустичні параметри процесу подрібнення і встановлені зв'язки між ними. Створено базу даних основних технологічних і акустических параметрів процесу струминного подрібнення різних матеріалів у вигляді, придатному для використання в технології нейронних мереж , вейвлет - аналізі , інших програмах обробки акустичних сигналів. Розроблено інформаційна система , заснована на ідентіфікації режимів подрібнення за акустичними сигналами зони подрібнення. Запропоновано математичні моделі струминного подрібнення на основі стохастичного підходу і ланцюгів Маркова з використанням результатів акустичного моніторингу. Проведено аналіз закономірностей гранулометрічного складу подрібненого продукту. Монографія корисна для студентів , інженерів , наукових співробітників і технологів , пов'язаних з процесами збагачення мінералів.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ