Монографії

Газова динаміка. В. И. Тимошенко Теоретические основы технической газовой динамики. - /ИТМ НАНУ и ГКАУ/. - Київ: Наукова думка, 2013. - 432 с. (27 усл. печат. с.). - 300 екз. - ISBN: 978-966-00-12-70-7. Газова динаміка. В. И. Тимошенко Теоретические основы технической газовой динамики. - /ИТМ НАНУ и ГКАУ/. - Київ: Наукова думка, 2013. - 432 с. (27 усл. печат. с.). - 300 екз. - ISBN: 978-966-00-12-70-7.

У довідковому посібнику надано опис основних властивостей течій газів, які є складовою частиною процесів, що супроводжують роботу різних елементів технічного обладнання. Розглянуто як фізичну суть процесів, так і питання формулювання математичних моделей течій чистих газів і їх сумішей з твердими та рідкими частинками за наявності газофазових і гетерогенних хімічних реакцій, фазових переходів. Наведено загальні постановки задач, деякі аналітичні розв'язки рівнянь газової динаміки та скінченні співвідношення. Аналізується вплив підводу тепла і маси, міжфазної взаємодії, випаровування частинок і хімічних реакцій на течії газів та газодисперсних сумішей в струменях, трубах і каналах, витоку газів з ємностей. Для науковців та інженерно-технічних працівників, спеціалістів у галузі різних технологій у енергетиці, металургії, хімічному виробництві, авіаційній та ракетно-космічній техніці, а також для студентів відповідних спеціальностей.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ