Монографії

Економіка, техніка. Прокопчук Ю. О. та ін. в 2 т.,Т.1; Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики. - /Національна металургійна академія України/. - Дніпропетровськ : Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. - 436 с. (25,34). - 300 экз. - ISBN978-966-97393-8-4. Економіка, техніка. Прокопчук Ю. О. та ін. в 2 т.,Т.1; Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики. - /Національна металургійна академія України/. - Дніпропетровськ : Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. - 436 с. (25,34). - 300 экз. - ISBN978-966-97393-8-4.

Перший том монографії містить в собі п'ять питань з конкретної наукової проблеми.

Структурно том складається з передмови головного редактора, п'яти розділів та змісту, в якому наведено і відомості про авторів.

В першому розділі висвітлюються здобутки науковців України і Польщі щодо сучасних наукових тенденцій та практичних пріоритетів розвитку систем прийняття рішень в економіці та організаційних сферах в умовах європейської інтеграції.

Матеріали другого розділу розкривають методичні аспекти прийняття рішень щодо розвитку підприємств виробничої та будівельної сфери, ринку озброєнь, агропромислового комплексу та лісового господарства.

В третьому розділі представлено доробки фахівців з теорії та практики підтримки прийняття рішень розвитку малого та середнього підприємництва.

Четвертий розділ присвячено фінансово-економічним аспектам забезпечення прийняття рішень у виробничій та організаційній сфері.

Моделювання систем управління трудовими ресурсами та оплатою праці здійснено в п'ятому, заключному розділі першого тому.

Колективна монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, політиків, службовців. Представлено результати досліджень науковців з питань теорії, методики та практики систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ