Монографії

Машинобудування. Г. А. Бигус, Ю. Ф. Даниев, Н. А. Быстрова, Д. И. Галкин.; Диагностика технических устройств. - /МГТУ им. Н. Э. Баумана/. - M. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 616 с. (50,3). - 1000 экз. - ISBN 978-5-7038-3925-6.

У монографії наведені основні поняття технічної діагностики - області знань, що охоплює теорію, методи і засоби визначення технічного стану об'єктів. Велика увага приділена методам неруйнівного контролю, правильне застосування яких дозволяє одержати вихідні дані для аналізу, проведеного при технічному діагностуванні. Викладено елементи теорії надійності і методи розрахунку показників надійності в додатку до технічної діагностики, а також поняття ергатичних систем і надійності складових цих систем, у тому числі програмного забезпечення і оперативного персоналу. Розглянуто питання ідентифікації стану об'єкта за виміряними діагностичними параметрами і оцінки його ресурсу. Наводяться приклади математичних методів обробки (вейвлет- перетворення, фрактальний аналіз) одержаних при діагностиці інформації.

Для фахівців в області діагностики технічних пристроїв, експертів в області промислової безпеки, а також студентів, що навчаються за відповідними спеціальностями.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ