Монографії

Кібернетика та інформатика.  А. П. Алпатов, В. Т. Марченко, Ю. А. Прокопчук, А. П. Сарычев, С. В. Хорошилов; Системный анализ и управление сложными системами в условиях неопределенности. - / ИТМ НАНУ и ГКАУ /. - Днепропетровск : ИТМ НАНУ и ГКАУ, 2015. - 195 с. (11,5). - 300 екз. - ISBN 978-966-02-7771-7. Кібернетика та інформатика. А. П. Алпатов, В. Т. Марченко, Ю. А. Прокопчук, А. П. Сарычев, С. В. Хорошилов; Системный анализ и управление сложными системами в условиях неопределенности. - / ИТМ НАНУ и ГКАУ /. - Днепропетровск : ИТМ НАНУ и ГКАУ, 2015. - 195 с. (11,5). - 300 екз. - ISBN 978-966-02-7771-7.

У монографії з міждисциплінарних позицій розглянуті методи моделювання, аналізу й синтезу вирішальних правил у задачах керування складними системами в умовах невизначеності й обмежених ресурсів. Застосування методів дозволяє підвищити якість прогнозування станів складних систем за спостереженнями їхнього функціонування в умовах невизначеності за структурою моделей. Представлено рекомендації із проектування інтелектуальних систем у ряді критичних предметних областей. Наведено методологічний підхід до проведення техніко-економічного обґрунтування науково-технічних проектів по створенню нових зразків техніки.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ