Монографії

Інформаційні технології. Сарычев А. П.; Моделирование сложных систем в условиях структурной неопределённости: регрессионные и авторегрессионные модели. - / ИТМ НАНУ і ГКАУ /. -  Saarbrucken, Deutschland. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2016. - 284 с.(14). - 200 екз. - ISBN: 978-3-659-95528-0. Інформаційні технології. Сарычев А. П.; Моделирование сложных систем в условиях структурной неопределённости: регрессионные и авторегрессионные модели. - / ИТМ НАНУ і ГКАУ /. - Saarbrucken, Deutschland. LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2016. - 284 с.(14). - 200 екз. - ISBN: 978-3-659-95528-0.

Монографія присвячена розвитку методу групового урахування аргументів (МГУА) для моделювання в класі регресійних і авторегресійних моделей в умовах структурної невизначеності, коли точні апріорні гіпотези про об'єкти дослідження відсутні. Застосування розроблених критеріїв якості моделей і статистичних методів параметричної ідентифікації підвищує якість прогнозування станів складних систем у наукових і інженерних дослідженнях. Книга призначена для фахівців з математичного моделювання і аналізу даних у різних галузях науки й практики, а також для студентів і аспірантів навчальних напрямів "прикладна математика" та "інформатика і кібернетика".


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ