Монографії

Механіка деформівного твердого тіла. В. С. Гудрамович, А. П. Дзюба, Ю. М. Селиванов; Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций: монография. - / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара /. - Днепр. Лира, 2017. - 288 с. (18). - 300. - ISBN: 978-966-383-823-6.

Монографію присвячено розвитку і застосуванню методології вирішення задач про деформацію, напружено-деформований стан (НДС) і руйнування неоднорідних за параметрами форми, розподілу матеріалу і навантаження тонкостінних конструкцій з використанням голографічної інтерферометрії. Викладено основні положення теорії, методи і можливості голографічної інтерферометрії, а також представлені:

- два підходи до визначення невстановлених деформацій поверхні з використанням голографічного методу усереднення в часі і лазерів безперервного випромінювання невеликої вихідної потужності;

- модернізований муаровий метод аналізу голографічних інтерферограм, який може використовуватися в дослідженнях полів переміщень поверхні і дозволяє значно збільшити швидкість отримання результатів, підвищити їх точність;

- інженерний підхід до аналізу інтерферограм в задачах голографічної оцінки неоднорідностей НДС конструкції, який при прийнятній простоті реалізації забезпечує надійність і достатню точність результатів;

- ряд ефективних методик для: неруйнівного визначення найбільш напруженої зони, напрямки максимальних деформацій, орієнтації початкової макротріщини і величини руйнівного навантаження композитних тонкостінних конструкцій; дослідження і моделювання міцносних і жорсткісних характеристик властивостей тонкостінних конструкцій з нерівномірним розподілом матеріалу; визначення оптимального параметра згладжування при сплайн-апроксимації даних про переміщення, які отримані в результаті кількісної інтерпретації інтерферограм;

- два експериментально-розрахункових підходи (на основі голографічної інтерферометрії і методу скінченних елементів) відповідно до вивчення власних коливань оболонково-пластинчастих конструкцій з дискретними неоднорідностями, визначенню залишкових напружень і реальної міцності триплексного скла.

Наведено приклади застосування зазначених розробок до вирішення складних наукових і практичних завдань деформування, оцінки НДС, коливань і руйнування неоднорідних тонкостінних конструкцій.

Для науковців, інженерів-дослідників та аспірантів, що займаються проблемами аналізу НДС, динаміки і міцності неоднорідних тонкостінних конструкцій, а також студентів відповідних спеціальностей.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ