Монографії

Механіка деформівного твердого тіла. В. С. Гудрамович, В. Р. Скальський, Ю. М. Селіванов; Голографічне та акустико-емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів. - / Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України /. - Львів. Простір-М, 2017. - 492 с. (39,67). - 100. - ISBN: 978-617-7501-27-4.
Селиванов Ю. М. - Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Скальський В. Р. - Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України.

У монографії викладено теоретичні засади методології голографічних й акустико-емісійних досліджень та діагностування конструкцій. Представлено розроблений на базі цих взаємодоповнюючих методів комплекс нових ефективних підходів, методик і засобів для досліджень та діагностування неоднорідних конструкцій при дії механічних навантажень, теплових полів і вібрації. Наведено приклади їх застосування у вирішенні низки проблемних задач, що складають теоретичний та практичний інтерес. Отримані результати значно розширюють коло задач механіки неоднорідних конструкцій, що вирішуються, можуть бути надійною основою для розробки і верифікації більш досконалих математичних моделей, підходів і методик при проектуванні, визначенні властивостей і діагностиці складних елементів нової техніки й інженерних споруд.

Для наукових і інженерно-технічних робітників, викладачів, аспірантів і студентів старших курсів відповідних спеціальностей.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ