Монографії

Системные технологии моделирования сложных процессов. : коллективная монография под общей ред. проф. А. И. Михалёва.
Інформаційні технології. Сарычев А. П.; Моделирование в классе систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами в условиях структурной неопределенности. // Системные технологии моделирования сложных процессов : коллективная монография под общей ред. проф. А. И. Михалёва. - / ИТМ НАНУ и ГКАУ /. - Днепр. НМетАУ-ИВК "Системные технологии", 2016. - С. 463-499. - 608 с. (38,06). - 100. - ISBN 978-966-2596-19-9.
Михальов О.І. - Національна металургійна академія України.

Відповідно до принципів методу групового урахування аргументів побудовано та досліджено критерій структурної ідентифікації для моделювання в класі систем авторегресійних рівнянь із випадковими коефіцієнтами. Отримано умови редукції (спрощення) системи авторегресійних рівнянь, що є оптимальної за складом регресорів. Редукована (спрощена) модель має меншу помилку прогнозування вихідних змінних на нових вибірках спостережень у порівнянні з моделлю, побудованої на істинній структурі.

Інформаційні технології. Н.С. Прядко; Информационные технологии для оптимизации тонкого измельчения материалов. // Системные технологии моделирования сложных процессов : коллективная монография под общей ред. проф. А. И. Михалёва. - / ИТМ НАНУ и ГКАУ / - Днепр. НМетАУ-ИВК "Системные технологии", 2016. - С. 427-462. - 608 с. (38,06). - 100 экз. - ISBN 978-966-2596-19-9. Михальов О.І. - Національна металургійна академія України.

Показано вирішення актуальної наукової проблеми - встановлення закономірностей і механізму формування гранулометричного складу продуктів подрібнення для досягнення необхідної дисперсності при мінімальному енергоспоживанні. На основі цих закономірностей розроблені моделі тонкого подрібнення і запропоновано новий підхід до аналізу та оптимізації процесу на основі зв'язків технологічних параметрів і емісійних ефектів подрібнення, а також використання інформаційних технологій для ідентифікації процесу.


© 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ