Монографії

Інформаційні технології. Прокопчук Ю. О.; Уточнення моделі економічного суб'єкта: механізми інтуїції і творчості // Економічна кібернетика: аспекти становлення і розвитку електронної економіки: колективна монографія. / За загальною редакцією Л.М. Савчук, К.Ф. Ковальчука / ИТМ НАНУ и ГКАУ / - Дніпро. Пороги, 2017. - С. 171 - 185. - 480 с. (27,9). - 300. - ISBN 978-617-518-339-7.
Савчук Л.М. - Національна металургійна академія України.
Ковальчук К.Ф. - Національна металургійна академія України.

Запропоновано конструктивний механізм економічного агента, який адаптується до середовища завдяки розвинутої онтології світу.


© 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ