Монографії

Технічні науки. Основы диагностики технических устройств и сооружений / Г. А. Бигус, Ю. Ф. Даниев, Н. А. Быстрова, Д. И. Галкин. МГТУ им. Н. Э. Баумана. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. 445 с. (36) - 100 - ISBN 978-5-7038-4804-3

Бигус Г. А., Быстрова Н. А., Галкин Д. И. - Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.

У монографії наведено основні поняття технічної діагностики - галузі знань, що охоплюють теорію, методи і засоби визначення технічного стану об'єктів. Значну увагу приділено методам неруйнівного контролю, правильне застосування яких дозволяє одержати вихідні дані для аналізу, проведеного при технічному діагностуванні. Викладено елементи теорії надійности і методи розрахунку показників надійності в додатку до технічної діагностики. Розглянуто питання ідентифікації стану об'єкта по вимірюваним діагностичним параметрам і оцінці його ресурсу.

Книгу призначено для фахівців в галузі діагностики технічних пристроїв, експертів в галузі промислової безпеки, а також студентів, що навчаються на відповідних спеціальностях.


© 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ