Монографії

Інформатика. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): моногр. / за ред. Л. М. Савчук. - Дніпро: Видавець Біла К.О., Національна металургійна академія України, 2019. - 472 с. ISBN 978-617-645-340-6.

Розділ 1.3 Прокопчук Ю. А. Экономика знаний и когнитивная реиндустриализация как парадигма антикризисной программы // Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): моногр. / за ред. Л. М. Савчук. - Дніпро: Видавець Біла К.О., Національна металургійна академія України, 2019. - С. 38 - 48.

Савчук Л.М. - Національна металургійна академія України.

Монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців. Представлено результати досліджень з теорії, методики та практики управління соціально-економічним розвитком країни, регіонів та підприємств в умовах кризи.


© 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ