Монографії

Збагачення корисних копалин. Pryadko N.S., Ternova K.V. Acoustic monitoring of jet grinding / NAS of Ukraine, Institute of Technical Mechanics of NAS of Ukraine and SSA of Ukraine. - Kyiv : Akadem periodyka, 2020. - 192 p (12,02 умов. друк. арк.). - 200 экз. - ISBN 978-966-360-409-1

Монографія присвячена теорії і технології тонкого подрібнення матеріалів на основі зв'язків технологічних і акустичних параметрів процесу. Розроблено методи моделювання, оптимізації и візуалізації процесу за допомогою результатів акустичного моніторингу та інформаційних технологій.

Розроблена методика контролю якості продуктів подрібнення в режимі on-line дозволяє досягати необхідних технологічних показників при зниженні енергоспоживання і дотриманні контрольної дисперсності.


© 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ