Кавітаційно-імпульсна технологія приготування тонкодисперсного водовугільного палива


Експериментальний зразок кавітаційно-
імпульсної установки для відпрацювання режимів роботи на вугіллі різних марок та шламоконцентратах

Призначення

Водовугільне паливо (ВВП) – це новий вид енергетичного палива, що дозволяє підвищити екологічні показники спалювання натуральних палив в енергетичних установках, що експлуатуються, та здійснити перевід діючих теплоустановок на цей вид палива замість газу або мазуту.

Суть технології

Полягає у використанні явища періодично-зривної кавітації в потоці суспензії для диспергування та гомогенізації водовугільної суспензії (ВВС) та отримання палива, що придатне для прямого спалювання в топках теплових котлів.

Переваги

 • використання прямого спалювання в теплових котлах без попередньої сушки та зневоднення;
 • значно менші витрати на отримання одиниці продукції (у 4 – 6 разів);
 • відсутність рухомих частин та елементів автоматики у конструкції кавітаційно-імпульсного диспергатора та простота конструкції установки;
 • висока продуктивність;
 • широкий діапазон регулювання кавітаційно-кумулятивної дії.
 • Апробація

  Технологія приготування тонкодисперсних водовугільних суспензій була відпрацьована в гідролабораторії інституту на суспензіях з різних марок вугілля та шламоконцентратах. Отримано тонкодисперсне водовугільне паливо з відсотковим складом вугілля 70% та ступенем дисперсності 50 мкм.

  Можливі користувачі

  Енергетичне машинобудування, ТЕЦ, котельні комунального господарства.

  Кавітаційно-імпульсна установка для приготування тонкодисперсного водовугільного палива

  П – фільтр-пастка; Н – насос; ЕД – електродвигун; Ф – фільтр

  Осцилограма зміни в часі параметрів роботи кавітаційно-імпульсного
  диспергатора на водовугільній суспензії

  Р1 – тиск ВВС на вході в диспергатор; Р2 – середнє значення тиску ВВС на виході диспергатора; dP2 – пульсація тиску ВВС на виході кавітаційно-імпульсного генератора

  Контактна інформація:
  Інститут технічної механіки
  НАН України і ДКА України
  Україна 49005
  м. Дніпро
  вул. Лешко-Попеля, 15
  Контактна особа:
  Пилипенко О.В.
  Тел.
  (056) 372 06 50
  E-mail:
  Office@nas.gov.ua
  Web:
  http://www.itm.dp.ua

  © 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ