Послуги у галузі ракетно-космічної техніки

Призначення
 • Науково-технічний супровід розробки ракет-носіїв і космічних апаратів
 • Проведення теоретичних та експериментальних досліджень процесів у елементах об’єктів ракетно-космічної техніки
 • Розробка програмно-методичного забезпечення досліджень і проектних розробок
 • Розробка і дослідження експериментальних зразків складових частин об’єктів ракетно-космічної техніки
 • Науково-методичний супровід технічних завдань, проектів, виробництва та експлуатації об’єктів ракетно-космічної техніки.
 • ПОСЛУГИ
 • Математичне моделювання повздовжніх коливань рідинних РН як багатомірних нелінійних нестаціонарних систем з урахуванням кавітаційних явищ у насосах РРД
 • Математичне моделювання процесу запуску РРДУ
 • Проведення аналізу динамічної стійкості системи ”РРДУ – корпус РН”
 • Розробка принципово нових засобів забезпечення повздовжньої стійкості рідинних ракет-носіїв
 • Аналіз динамічної сумісності РРДУ з конструкцією РН
 • Прогнозування динамічних навантажень (повздовжніх віброприскорень) на космічні апарати під час старту і польоту рідинної РН
 • Використання плазмоелектродинамічного стенду для моделювання та імітації умов функціонування, режимів руху і обтікання, взаємодії космічних апаратів і планет Сонячної системи з міжпланетним середовищем (сонячним вітром), потоками холодної та гарячої плазми, заряджених часток, електричними і магнітними полями, електромагнітним випромінюванням сонячного спектра і радіолокаційного діапазону у іоносфері і магнітосфері Землі на високоеліптичних, геостаціонарних і геополярних орбітах на висотах 150 – 40000 км
 • Вакуумно-дугові технології нанесення плазмоконденсатних покрить на теплонапружені поверхні камер згоряння РРД
 • Жаростійкі покриття для камер згоряння РРД; корозійностійкі і бар’єрні покриття для вузлів з композитних матеріалів (мідь-графіт, мідь-вольфрам)
 • Динамічне проектування високоманеврених керованих об’єктів з одночасним вибором їх основних проектно-конструкторських і експлуатаційних параметрів
 • Визначення характеристик газорідинних систем ступенів ракет космічного призначення, що функціонують в умовах невагомості і знакозмінних перевантажень
 • Розрахунок параметрів руху та оптимізація програм керування рухом ракет космічного призначення
 • Гідрогазодинаміка і нестаціонарний тепломасообмін в реактивних двигунах
 • Керування надзвуковими і дозвуковими газовими потоками
 • Газодинамічне керування вектором тяги ракетного двигуна
 • Розробка біфункціональної системи управління вектором тяги маршового двигуна космічної ступені ракети з великою масовою асиметрією
 • Оцінка динамічного навантаження елементів конструкцій РН і КА при різних видах старту
 • Оцінки характеристик процесу розкриття і напружено- деформованого стану елементів космічних апаратів
 • Оцінка міцності і несучої здатності оболонково-стрижневих конструкцій ракетно-космічної техніки в екстремальних умовах експлуатації
 • Оцінка надійності і довговічності об’єктів ракетно-космічної техніки
 • Оцінка нагромадження ушкоджень
 • Визначення режимів навантаження, що еквівалентні експлуатаційним
 • Технічна діагностика стану елементів конструкцій на основі використання фізичних явищ у матеріалах
 • Оцінка залишкового ресурсу
 • Розробка способів поліпшення функціональних властивостей конструкційних матеріалів
 • Аерогазодинаміка об’єктів ракетно-космічної техніки, обчислювальна аеротермогазодинаміка ракет-носіїв, космічних апаратів, що повертаються, трактів гіперзвукових прямоточних повітряно-реактивних двигунів і керуючих реактивних двигунів малої тяги
 • Теоретичні й експериментальні дослідження струминних течій, газодинаміки старту ракет-носіїв і параметрів термостатування у відсіках ракет-носіїв і технологічних пристроїв
 • Розрахунок понад- і гіперзвукових течій біля ізольованих корпусів і повних компонувань РН, що оснащені крилами й органами керування і стабілізації
 • Визначення параметрів керуючих двокомпонентних рідинних реактивних двигунів малої тяги
 • Дослідження вібронавантаження об’єктів ракетно-космічної техніки при їхньому транспортуванні
 • Визначення параметрів траєкторій РН і орбіт КА за вимірювальною інформацією навігаційних супутників і наземних станцій
 • Керування об’єктами ракетно-космічної техніки
 • Системний аналіз космічної діяльності
 • Оптимізація проектних параметрів та програм керування рухом ракет космічного призначення надлегкого класу
 • Аналіз динаміки популяції космічного сміття. Теоретичні та експериментальні дослідження засобів, що запобігають забрудненню навколоземного космічного простору в процесі функціонування РН та КА та після закінчення терміну їх роботи
 • Аналіз перспективних систем ракетно-космічної техніки
 • Моделювання руху космічних тросових систем
 • Дослідження динаміки перспективних космічних систем і апаратів
 • Дослідження аеродинамічних, теплових, фотометричних характеристик і процесів масоперенесення в околиці орбітальних і космічних апаратів, що спускаються
 • Лабораторне моделювання умов польоту; експериментальні дослідження особливостей взаємодії надзвукових нейтральних потоків розрідженого газу з обтічними поверхнями
 • Розробка концепцій, постановка і реалізація космічних наукових і прикладних експериментів
 • Експериментальні дослідження й аерогазодинамічний супровід космічних проектів
 • Послуги експертизи
 • ТТЗ (ТЗ) на створення об’єкта ракетно-космічної техніки
 • Проектів (аванпроекту, ескізного проекту, технічного проекту)
 • Комплексного плану експериментального відпрацьовування об’єкта ракетно-космічної техніки
 • Результатів робіт при створенні і виробництві об’єкта
 • Обґрунтування готовності об’єкта до льотних випрбувань
 • Застосовуваних при розробці і виготовленні складових частин об’єкта нормативних документів підприємств-співвиконавців
 • ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТНИХ ВИСНОВКІВ НА ПРОЕКТИ включає
 • Аналіз виконання вимог ТТЗ (ТЗ)
 • Порівняльний аналіз пропонованих технічних рішень і основних характеристик створюваного об’єкта РКТ з кращими вітчизняними і закордонними аналогами
 • Оцінку очікуваної ефективності застосування об’єкта
 • Оцінку конкурентноздатності об’єктів РКТ на світовому ринку космічних послуг
 • Оцінку виконання вимог нормативних документів
 • Формування рекомендацій із впровадження отриманих досягнень в інші галузі

 • Контактна інформація:
  Інститут технічної механіки
  НАН України і ДКА України
  Україна 49005
  м. Дніпро
  вул. Лешко-Попеля, 15
  Контактна особа:
  Пилипенко О.В.
  Тел.
  (056) 372 06 50
  E-mail:
  OPylypenko@nas.gov.ua
  Web:
  http://www.itm.dp.ua

  © 2001 - 2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ