Технологія вібраційно-обертального буріння свердловин буровими снарядами з високочастотним кавітаційним гідровібратором

Мал.1. Фотографія загального вигляду високочастотного
кавітаційного гідровібратора

Призначення

Підвищення ефективності обертального буріння свердловин діаметром від 36 мм до 250мм у різних типах порід.

Суть технології

Створення на породоруйнівному інструменті високочастотних повздовжних коливань та імпульсного потоку промивної рідини.

Переваги

Відсутність пружин і рухомих деталей, підвищена надійність бурового снаряду та незначні габарити дають можливість використовувати вібраційно-обертальний спосіб для буріння глибоких свердловин. Кавітаційний гідровібратор не потребує переналагодження по глибині сврдловини. Кавітаційний гідровібратор створює на породоруйнівному інструменті повздовжні віброприскорення з розмахом ударів від 50 до 15000 одиниць g в частотному діапазоні 100 – 10000 Гц. Кавітаційний гідровібратор (мал.1) встановлюється в колону бурових труб перед породоруйнівним інструментом або над колонковою трубою.

Апробація

Буріння на експериментальному полігоні показало, що використання кавітаційного гідровібратора дозволяє збільшити швидкість механічного буріння на 60 – 70% та зносостійкість породоруйнівного інструменту більш ніж в два рази, а також підвищує відсоток виходу керна при бурінні в тріщинуватих породах.

Можливі користувачі

Бурові компанії різних країн і компанії, що виготовляють бурове обладнання.


Осцилограмма запису тиску та віброприскорень при роботі генератора високочастотних коливань.
Р2 - тиск на виході генератора; а2 - віброприскорення на корпусі гідровібратора; а3 - віброприскорення
на породоруйнівному інструменті
Контактна інформація:
Інститут технічної механіки
НАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:
Тимошенко В.І.
Тел.
(056) 372 06 41
E-mail:
Office.itm@nas.gov.ua
Web:
http://www.itm.dp.ua

© 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ