Технологія відпрацювання проточних трактів промислових апаратів

Загальний вигляд повномасштабної
установки

Призначення

Вибір і відпрацювання конструкції гідравлічних проточних систем промислових апаратів у різних галузях виробництва (хімія, енергетика, металургія та ін.), що забезпечують підвищення ефективності технологічних процесів у робочій зоні апарата.

Суть технології

Комплексне використання розрахункових методів і засобів експериментального моделювання газодинамічних процесів на макетних установках різного масштабу (включаючи повномасштабні).

Переваги

Технологія реалізується на дешевому макетному устаткуванні і скорочує (або повністю виключає) етап відпрацювання проточних трактів на дослідно-промислових і промислових апаратах.

Апробація

При розробці апаратів хімічної технології і систем наземного термостатування космічних апаратів.

Відпрацювання конструкції газорозподільного пристрою технологічного апарату конверсії аміаку

Введення газу в апарат – струминне. Діаметр трубопроводу на вході – 500 мм. Максимальний діаметр апарата – 4000 мм. Діаметр газорозподільного пристрою – 4000 мм. Відстань від входу до газорозподільного пристрою – 1750 мм

Газорозподільний пристрій у вигляді товстостінних ґрат зі змінним вздовж радіусу живим перетином Розподіл швидкостей за ґратами з постійним (1) і змінним (2) живим перетином

Відпрацювання проточної частини технологічного апарата фонтануючого шару для нанесення покриттів на гранульовану аміачну селітру

Структура фонтануючого шару (напівкруговий варіант установки – масштаб 1:6 Загальний вигляд повномасштабної установки з натурним промисловим вузлом вивантаження Об’ємний газорозподільний пристрій діаметром 950 мм

Відпрацювання процесів фонтанування на установках різного масштабу дозволяє виявити масштабні ефекти при переході з модельних маломасштабних установок на натурні повномасштабні зразки технологічних апаратів

Загальний вид повномасштабної моделі
частини обтічника діаметром 2500 мм

Відпрацювання загальної та локальної систем наземного термостатування обтічника космічних апаратів ракети-носія «Зеніт»

Мета відпрацювання – вибір конструкції пристроїв введення та розподілу термостатуючого повітря, що забезпечують необхідний теплоз’йом з приладів космічних апаратів при мінімальній швидкості повітря в період передстартової підготовки на пусковому пристрої.

Послуги

Газодинамічний аналіз течій в апараті, пропозиції по вдосконаленню вихідної конструкції, вибір і експериментальне відпрацювання її з урахуванням технологічності промислового виготовлення.


Контактна інформація:
Інститут технічної механіки
НАН України і ДКА України
Україна 49005
м. Дніпро
вул. Лешко-Попеля, 15
Контактна особа:
Тимошенко В.І.
Тел.
(056) 372 06 41
E-mail:
vitymoshenko@nas.gov.ua

E-mail:
Office.itm@nas.gov.ua
Web:
http://www.itm.dp.ua

© 2001-2021 Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ