Тренiнговi семiнари для працiвникiв наукових установ НАН України

Цeнтpoм дослiджень iнтелектуальної власностi та трансферу технологiй НАН України буде проведено тренiнговi семiнари для працiвникiв наукових установ НАН України у листопадi 202З р.

Семiнари вiдбудуться 13, 21 та 28 листопада з 10-00 до 12-00.

Для онлайн-участi запрошуються:

  •  представники керiвництва наукових установ НАН України;
  • нayкoвi спiвробiтники, що беруть участь в укладаннi та виконаннi договорiв з проведення наукових дослiджень з нацiональними та iноземними органiзацiями.

Для ресстрацiї та направлення посилання zoom просимо подати заявки щодо участi у ceмінapax до 6 листопада 2О2З р. на адресу ciptt@nas.gov.ua  з зазначенням посади, електронної пошти працiвникiв, участi онлайн або очної.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html