Напрямки діяльності

Інститут має “Концепцію стратегічного розвитку Інституту технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України на 2018-2023 рр.”

Інститут здійснює науково-технічний супровід проектів Національних космічних програм України і виконує завдання Державного космічного агентства України по координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт в галузі ракетно-космічної техніки.

На теперішній час в інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження за наступнми напрямами:

  • динаміка механічних і гідромеханічних систем, систем ракет-носіїв, залізничного і автомобільного транспорту (відповідальні відділи: 3, 5, 7, 9);
  • аеротермогазодинаміка енергетичних установок, літальних і космічних апаратів і їх підсистем (відповідальні відділи: 6, 5, 9);
  • міцність, надійність і оптимізація механічних систем, ракет-носіїв і космічних апаратів (відділ 8);
  • механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем і електромагнітним випромінюванням (відділи 4, 10);
  • системний аналіз тенденцій і перспектив розвитку ракетно-космічної техніки (відділ 9).

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html