Відділ № 4. Відділ механіки іонізованих середовищ

Заввідділу – доктор технічних наук, професор В. О. Шувалов

У відділі працює 15 співробітників, з них 1 доктор наук і 3 кандидати наук

Область досліджень – фундаментальні дослідження з механіки взаємодії твердого тіла з потоками плазми, електромагнітним випромінюванням, електричними та магнітними полями в атмосфері і в іоносфері Землі.

Методи досліджень – фізичне та чисельне моделювання процесів та явищ, характерних для взаємодії твердого тіла (літального апарата) з оточуючим середовищем в атмосфері Землі.

Коротка історія досліджень у відділі

Відділ 4 – Відділ аерогазодинаміки Дніпропетровського філіалу Інституту механіки Академії наук УРСР було організовано 10-го червня 1966 року. Першим завідувачем відділу був Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АН СРСР і АН УРСР, член Міжнародної академії астронавтики, доктор технічних наук, професор, Лауреат Ленінської і Державної премій СРСР, головний конструктор КБ-3 В. М. Ковтуненко.

В 1973 році у відділі організовано лабораторію іоносферної аеродинаміки, на базі якої в 1987 році було створено відділ механіки іонізованих середовищ Інституту технічної механіки АН УРСР. Завідувачем відділу став доктор технічних наук, професор В. О. Шувалов.

Відділ є одним із світових лідерів з досліджень за напрямком “механіка взаємодії твердого тіла з потоками плазми, електромагнітним випромінюванням, електричними та магнітними полями в атмосфері і в іоносфері Землі”.

За результатами досліджень у відділі науково обґрунтовано:

– ефективність плазмової протидії радіолокаційному виявленню і розпізнаванню літальних апаратів (ЛА) у верхніх шарах атмосфери Землі, спотворення радіолокаційних характеристик, зменшення помітності літальних апаратів в атмосфері Землі (технологія “plasma-stealth” в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжини хвиль).

Ефективність плазмової протидії радіолокаційному виявленню і розпізнаванню сигнатур ЛА було підтверджено в натурних експериментах на космічних апаратах (КА) серії “Космос” і КА “Висотний атмосферний зонд”;

Спотворення діаграм
зворотного розсіювання
різних моделей КА

– розроблено процедури прогнозування деградації електричної потужності кремнієвих сонячних батарей космічних апаратів за умов тривалої дії (протягом 10 – 15 років) комплексу факторів космічного простору на навколоземних кругових, високоеліптичних і геостаціонарних орбітах, а саме: атомарного кисню, іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання, забруднення захисних поверхонь, термоциклювання, радіаційної електризації, плазмових струменів електрореактивних двигунів;

– розроблення та створення наукової та науково-технологічної апаратури для КА.

Інверсний магнетронний перетворювач, експерименти “Астра-1” і “Астра-2” на орбітальній станції “Мир” (модулі “Квант 1” і “Квант 2”)Блок плазмохімічної очистки об’єктивів телекамер і оптичних систем на орбітальній станції “Мир” (модуль “Кристал”)
Бортова система активного іонно-плазмовогозахисту КА від наслідків високовольтної диференційної електризації

Найважливіші досягнення відділу

Розроблено комплекс бортової наукової апаратури для діагностики іоносферної плазми – датчики заряджених і нейтральних частинок (електричні циліндричні зонди Ленгмюра, двоканальний електричний зонд тиску). Апаратура була встановлена і експлуатувалася на українських КА “Січ-2”, “Січ-2-30”. Апаратура дозволяє ідентифікувати локалізацію джерел збурень іоносферної плазми, обумовлених природними явищами, техногенними катастрофами та сейсмічною активністю на підсупутникових трасах.

Супутник “Січ-2” з датчиками

Детектори нейтральних и заряджених частинок

В рамках міжнародного проєкту РП 7 ЄС “Покращення безпеки низької земної орбіти за допомогою удосконаленого електричного ракетного двигуна” (проєкт “LEOSWEEP” FP7-SPA 2013.3.2-01, EUROPEAN COMMISSION 7th Framework Programme for Research, technological, Development and Demonstration, укладений за результатами перемоги у конкурсі FP7-SPACE-2013 Європейського Союзу) для обґрунтування активних методів та засобів видалення великих фрагментів космічного сміття за допомогою інтенсивних іонних та плазмових струменів розроблено моделі динамічної взаємодії високоенергійних іонів плазмових потоків з конструкційними матеріалами виробів ракетно-космічної техніки: визначено залежності коефіцієнтів розпилення, коефіцієнтів акомодації імпульсу і енергії від сорту та кінетичної енергії іонів, від кутів зіткнення з поверхнею матеріалів, урахування вторинної емісії та віддзеркалення частинок.

Видалення фрагментів космічного сміття
за допомогою інтенсивних іонних та плазмових потоків
Зразки матеріалів в потоці плазми на стенді ІТМ

Актуальне співробітництво

Ряд робіт і досліджень було проведено і поводиться у співпраці з провідними установами аерокосмічної галузі, університетами і академічними інститутами: Державне підприємство “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”, Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України і Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Український державний хіміко-технологічний університет та інші.

Експериментальна база

Експериментальні дослідження проводяться на розробленому і створеному у відділі плазмоелектродинамічному стенді ІТМ, який Розпорядженням Кабінету міністрів України від 28.08.2013 №650 внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Плазмоелектродинамічний стенд ІТМ

Стенд призначений для дослідження різних аспектів взаємодії твердого тіла (включаючи матеріали і елементи конструкцій літальних апаратів) з навколишнім середовищем в іоносфері та магнітосфері Землі.

ЛІТЕРАТУРА

МОНОГРАФІЇ

Шувалов В. А. Моделирование взаимодействия тел с ионосферой. Киев: “Наукова думка”, 1995. – 180 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ РОКИ (що проіндексовано у базах даних Scopus, Web of Science)

 1. Dynamic interaction of a magnetized solid body with a rarefied plasma flow / V. A. Shuvalov, N. A. Tokmak, N. I. Pis’mennyi, G. S.Kochubei // Journal of Applied Mechanics and Technical Physics (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2016. – V. 57, No. 1. – Р. 145 – 152. DOI: 10.1134/S0021894416010168
 2. Physical simulation of the action of atomic oxygen and vacuum ultraviolet radiation on polymer materials in the Earth’s ionosphere / V. A. Shuvalov, N. A. Tokmak, N. P. Reznichenko // Instruments and Experimental Techniques (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2016. – V. 59. – Р. 442 – 450. DOI: 10.1134/S0020441216020263
 3. Synergetic effect of the action of atomic oxygen and vacuum ultraviolet radiation on polymers in the earth’s ionosphere / V. A. Shuvalov, N. P. Reznichenko, A. G. Tsokur , S. V. Nosikov // High Energy Chemistry (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2016. – V. 50, No. 3. – Р. 171 – 176. DOI: 10.1134/S0018143916030140
 4. Physical simulation of the long-term dynamic action of a plasma beam on a space debris object / V. A. Shuvalov, N. A. Gorev, N. A. Tokmak, G. S. Kochubei // Acta Astronautica (видавництво Elsevier) – 2017. – V. 132. – P. 97 – 102. DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.11.039
 5. Identification of seismic activity sources on the subsatellite track by ionospheric plasma disturbances detected with the Sich-2 onboard probes / V. A. Shuvalov, D. N.Lazuchenkov, N. B. Gorev, G. S. Kochubei // Advances in Space Research (видавництво Elsevier). – 2018. – V. 61. – No. 1 – Р. 355 – 366. DOI: 10.1016/j.asr.2017.08.001
 6. Physical simulation of a prolonged plasma-plume exposure of a Space Debris Object / V. A. Shuvalov, N. B. Gorev, N. A. Tokmak, G. S. Kochubei // Cosmic Research (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2018. – V. 56, No. 3. – Р. 223 – 231. DOI: 10.1134/S0010952518020090
 7. Braking of a “magnetized” sphere in a hypersonic rarefied plasma flow / V. A. Shuvalov, N. A. Tokmak, N. I. Pis’mennyi, S. N. Kulagin, G. S. Kochubei // High Temperature (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2018. – V. 56, No. 4. – Р. 473 – 480. DOI: 10.1134/S0018151X18030197
 8. Control of the drag on a spacecraft in the earth’s ionosphere using the spacecraft’s magnetic field / V. A. Shuvalov, N. B. Gorev, N. A. Tokmak, N. I. Pis’mennyi, G. S. Kochubei // Acta Astronautica (видавництво Elsevier). – 2018. – V. 151. – Р. 717 – 725. DOI: 10.1016/j.actaastro.2018.06.038
 9. Drag on a spacecraft produced by the interaction of its magnetic field with the earth’s ionosphere. physical modelling / V. A. Shuvalov, N. B. Gorev, N. A. Tokmak, Y. P. Kuchugurnyi // Acta Astronautica (видавництво Elsevier). – 2019 (January 2020). – V. 166, P. 41 – 51. DOI: 10.1016/j.actaastro.2019.10.018
 10. Simulation of the physicochemical effect of atomic oxygen of the Earth’s ionosphere on polymers / V. A. Shuvalov, N. I. Pismennyi, N. P. Reznichenko, G. S. Kochubei // High Energy Chemistry (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2021. – V. 55, No. 1, P. 52 – 58. DOI: 10.1134/S0018143921010124
 11. Physical modeling of the impact of atomic oxygen of the Earth’s ionosphere on spacecraft polymers / V. A. Shuvalov, N. A. Tokmak, N. I. Pismennyi, G. S. Kochubei // Instruments and Experimental Techniques (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2021. – V. 64, No. 4. – Р. 570 – 579. DOI: 10.1134/S0020441221040102
 12. Electron saturation current on a cylindrical probe in a magnetized rarefied plasma flow / V. A. Shuvalov, Y. P. Kuchugurnyi, G. S. Kochubei, S. V. Nosikov // High Temperature (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2022. – V. 60, No. 1 – Р. 1 – 7. DOI: 10.1134/S0018151X22010230
 13. Probe diagnostics and identification of sources of ionospheric magnetized plasma perturbations / V. A. Shuvalov, N. I. Pis’mennyi, G. S. Kochubei, D. N. Lazuchenkov // Instruments and Experimental Techniques (видавництво Pleiades Publishing – Springer Nature). – 2022. – V. 65. – Р. 336 – 350. DOI: 10.1134/S002044122202018X
 14. Polyimide degradation under atomic oxygen attack / V. A. Shuvalov, N. B. Gorev, Y. P. Kuchugurnyi // Acta Astronautica (видавництво Elsevier). – 2023. – V. 207. – Р. 118 – 128. DOI: 10.1016/j.actaastro.2023.03.002
СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро,
49005, Україна
КОНТАКТНА ОСОБА:Шувалов Валентин Олексійович
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38 056 372 0650
НОМЕР ФАКСУ:+38 056 372 0640
E-MAIL:vashuvalov@ukr.net

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html