Профспілкова організація

Первинна профспілкова організація Інституту технічної механіки НАНУ і ДКАУ Дніпровської регіональної організації профспілки працівників НАНУ, що діє згідно Закону України «Про професіональні союзи, їх правах та гарантіях діяльності», налічує працюючих членів профспілки 176 чол., кількість профгруп 16, склад профспілкового комітету 5 чол.:

Пошивалов В.П. – голова профкому;

Резниченко Л.В. – зам. голови профкому;

Хорошилов С.В.

Кудрицька Г.Г.

Мала В.М.

Згідно колективного договору адміністрація визнає профспілковий комітет єдиним повноважним органом, що представляє інтереси трудового колективу. Профспілковий комітет уважно слідкує за беззаперечним виконанням пунктів Колективного договору в сфері охорони праці, виплати заробітної плати, розмірів доплат, премій, матеріальної допомоги. Один раз на рік член профспілки має право одержати з профспілкового фонду матеріальну допомогу в розмірі одного місячного окладу. Для дітей та внуків співробітників закуповуються новорічні подарунки. В випадку тяжкого захворювання або смерті близьких членам профспілки надається матеріальна допомога за рахунок коштів профбюджету.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html