Вакансії

2022 р.

26.10.2022 Оголошення

Інститут технічної механіки
Національної академії наук України і
Державного космічного агентства України

вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпро, 49005,
www.itm.dp.ua
тел./факс: (056) 372 06 40, тел. (056) 372 06 50,
E-mail: office.itm@nas.gov.ua
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

наукового співробітника по відділу міцності і надійності механічних систем за спеціальністю 113 Прикладна математика – 1 вакансія.

Вимоги до вакантної посади:

Науковий співробітник – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Перелік необхідних документів: кандидати, які працюють в інституті, подають письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:
у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
у наукових виданнях інших держав;
у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
Перелік наукових праць повинен бути з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені.
Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:
патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях).

Строк прийняття заяв та документів: до 23 листопада 2022 року

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html