Члени НАН України

Академік НАН України
Олег Вікторович Пилипенко
Директор інституту,
завідувач відділу динаміки гідромеханічних і віброзахисних систем,
доктор технічних наук, професор
Член-кореспондент НАН України
Валерій Іванович Тимошенко
Завідувач відділу аерогазодинаміки та динаміки технічних систем,
доктор фізико-математичних наук, професор
Член-кореспондент НАН України
Анатолій Петрович Алпатов
Завідувач відділу системного аналізу та проблем керування
доктор технічних наук, професор
Член-кореспондент НАН України
Пошивалов Володимир Павлович
Заступник директора з наукової роботи,
завідувач відділу міцності і надійності механічних систем,
доктор технічних наук, професор

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html