Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми механіки» до 145-річчя від дня народження С. П. Тимошенко

Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ був співорганізатором  Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми механіки» до 145-річчя від дня народження С. П. Тимошенко. Співробітники Інституту зі своїми доповідями прийняли участь у другому дні конференції на засіданні секції «Механіка ракетно-космічних систем та технічна механіка». Було заслухано 16 секційних та стендових доповідей. За результатами роботи кілька статей буде надруковано в журналі «Прикладна механіка» Інституту механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України.

На фото – засідання секції

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html