Науковим співробітникам ІТМ Волошенюк О. Л. та Терновій К. В. було присвоєно вчене звання старшого дослідника

Вітаємо співробітників Інституту Волошенюк Оксану Леонідівну та Тернову Катерину Віталіївну з нагоди присвоєння вченого звання старшого дослідника!

Волошенюк Оксана Леонідівна отримала звання старшого дослідника зі спеціальності 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Тернова Катерина Віталіївна отримала звання старшого дослідника зі спеціальності 142 – Енергетичне машинобудування

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html