Підсумки 2023 року. Наука

Науковці ІТМ НАНУ і ДКАУ завершили минулий 2023 рік з такими результатами.

Завершено 8 відомчих прикладних науково-технічних тем, результати яких впроваджено в у виробництво (ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат», ПРАТ «Металургтрансремонт», ТОВ «Лабораторія перспективних ракетних двигунів») та в навчальний процес закладів вищої освіти м. Дніпро (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, Український державний університет науки і технологій), а також 1 фундаментальну конкурсну НДР за грантами дослідницьким групам молодих вчених НАН України.

Опубліковано 2 розділи у 2 монографіях:

Інститутом видано 4 номери наукового журналу «Технічна механіка» загальним обсягом 47,6 обл.-вид.арк.

В 2023 році науковці інституту опублікували свої результати досліджень у 67 статтях у вітчизняних і зарубіжних виданнях, з них 51 стаття у наукових фахових журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах. Серед цих видань варто виділити такі як Acta Astronautica, Naukovyi Visnyk Natsionalnogo Hirnychoho Universytetu, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Science and innovation, Space Sci. & Technol, Radioelectronics and Communication Systems, IWA Publishing. Water Supply

Статті можна перереглянути за посиланнями:

Polyimide degradation under atomic oxygen attack; Efficiency of rocket engine thrust vector control by solid obstacle on the nozzle wall;

Devising an approach to safety management of vessel control through the identification of navigator’s state; Development and justification of the system methodological approach to assessing the investment business project implementation efficiency under conditions of the external market environment factors impact

Convolutional Neural Networks for Determining the Ion Beam Impact on a Space Debris Object; Generalization of Experimental Elasticity of Cavitation Bubbles in LRE Pumps that Differ Significantly in Size and Performance;

Optimization of the accumulator tank filling modes of the xenon feed system for electric propulsion system;

Three-Probe Microwave Interferometry for Measuring Displacement of Mechanical Objects with Account for Antenna Reflectivity; An assessment of the artificial modelling elements approach to the pressure-driven analysis of water distribution networks

Член-кореспондент НАНУ А. П. Алпатов зробив доповідь на Загальних зборах НАН України, а заступник директора інституту з наукової роботи д-р техн. наук, проф. В. П. Пошивалов – доповідь «Управління фізико-механічними властивостями алюмінієвих сплавів для підвищення їх міцнісних характеристик і використання у конструкціях оборонного призначення» на засіданні Президії НАНУ.

Інститут виступив як співорганізатор таких наукових конференцій:

  • XХV Ювілейна міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос», 12-14 квітня 2023 року, м. Дніпро; 
  • Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми механіки – 2023», присвячена 145-річчю від дня народження С. П. Тимошенка. Проходила 14-16 листопада 2023 року у м. Київ, Дніпро, Львів та Харків.

На 2024 рік заплановано участь ІТМ НАНУ і ДКАУ в організації XХVІ Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Людина і космос» (XХVІ International Student Scientific and Practical Conference «Human and Space»), яка буде проходити 17-19 квітня у м. Дніпро за участю Придніпровського наукового центру НАНУ і МОНУ, Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», Дніпровського національного університету ім. О. Гончара та ін.

У 2023 році 9 молодих учених інституту, в т.ч. аспіранти, отримували стипендії Президента України (5 осіб) і Національної академії наук України (4 особи) для молодих вчених. Молоді вчені працювали за 2 грантами, результати яких представлені на Вченій раді інституту ІТМ та на засіданні Бюро Відділення механіки НАН України.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html