Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника

Оголошення

Інститут технічної механіки

Національної академії наук України і

Державного космічного агентства України

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

старшого наукового співробітника по відділу системного аналізу та проблем керування за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 1 вакансія.

Вимоги до вакантної посади:

Старший науковий співробітник – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук).

Перелік необхідних документів: кандидати, які працюють в інституті, подають письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць повинен бути з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях).

Строк прийняття заяв та документів: до 19 квітня 2024 року.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html