Кудрицька Ганна Гнатівна

Кудрицька Ганна Гнатівна працює в Інституті технічної механіки НАН України і ДКА України з 1989 року: у відділі динаміки гідромеханічних систем на посадах – інженера (1989 – 1997 рр.), провідного інженера (1997 – 2002 рр.), на посаді завідувача відділу науково-технічної інформації і організації наукових досліджень – з 2002 року по теперешній час.

З 1984 до 1989 року навчалась в Дніпропетровському державному університеті на механіко-математичному факультеті за спеціальністю “Математика”, який закінчила з відзнакою.

Здійснює керівництво організаційною роботою з планування і координації наукової та науково-технічної діяльності інституту з метою забезпечення контролю виконання тематичного плану НДР, ДКР та наукових розробок інституту, підготовки поточної та оперативної звітності вищими організаціями з усіх проведень досліджень.

Розробляє нормативні документи з науково-організаційної діяльності інституту.

Надає методичну допомогу при формуванні пропозицій щодо відкриття нових науково-дослідних робіт за конкурсною та відомчою тематикою; організовує підготовку до оцінювання отриманих результатів та приймання завершених науково-дослідних робіт.

Виконує роботи з організації та проведення конкурсів на вакантні посади наукових працівників; конкурсів на стипендії Президента України і НАН України для молодих вчених; з організації прийому до аспірантури і докторантури інституту, з проведення атестації аспірантів; з забезпечення науково-методичного керівництва в проведенні патентних досліджень при плануванні і виконанні науково-дослідних робіт і випуску звітів з патентних досліджень; підготовки документів по оплаті зборів за дії, пов’язані з одержанням і підтриманням чинності патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля, 49005,
м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-373-29-94
E-MAIL:itm_onti@ukr.net

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html