Відділ метрологічного забезпечення і стандартизації (ВМЗ і С)

В. о. заввідділом – Каргаполов Д. В.

Відділ метрологічного забезпечення і стандартизації (ВМЗ і С) – це самостійний структурний підрозділ ІТМ НАНУ і ДКАУ, що відноситься до основних науково-дослідних відділів інституту, підпорядкований безпосередньо директорові інституту. Це загальний підрозділ.

Основними напрямками діяльності відділу є організація та виконання робіт при проведенні в інституті науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і виробничих робіт (НДДКР) у частині забезпечення єдності вимірювань та відповідності науково-технічної продукції (НТП) вимогам нормативних документів (НД).

За основною діяльністю роботу відділу координує заступник директора існтитуту з наукової роботи.

Основними завданнями відділу є науково-методичне керівництво та виконання робіт із забезпечення єдності вимірювань і метрологічного забезпечення при проведенні НДДКР, а також відповідності НТП вимогам НД при проведенні НДДКР.

Також відділ здійснює розробку НД за напрямками роботи відділу та організаційно-методичне керівництво розробкою НД за іншими напрямами.

Відділ забезпечує технічну підтримку комп’ютерних систем інституту та іншої оргтехніки.

ВМЗ і С виконує адміністрування локальних мереж інституту.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-376-45-89

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html