Хотюн Світлана Анатоліївна

Хотюн Світлана Анатоліївна працює в планово-виробничому відділі Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України з 03.01.1994 інженером-економістом, з 01.06.1994 інженером-економістом 1 категорії, з 1996 р. провідним інженером, з 14.04.1999 займала посаду завідучою групою, з 01.11.2016 в. о. завідувача планово-виробничого відділу. З 02.05.2019 працює в ПВВ на посаді завідувача відділом.

Здійснює керівництво роботою з планування та фінансування ННДКР згідно складених кошторисів за загальним і спеціальним фондами.

Здійснює контроль за використанням коштів з метою забезпечення найбільш доцільного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Організує роботу: по формуванню перспективних і поточних фінансових планів НДР і ДКР Інституту; підготовку запитів на відкриття нових тем наукових досліджень у частині економічного обгрунтування; по складанню статистичної звітності.

Очолює роботу із складання штатного розкладу на поточний рік на підставі постанов Кабінету Міністрів України і Президії НАН України.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля, 49005,
м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-376-45-91

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази в рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html