Бухгалтерія

Головний бухгалтер – Ляшенко Л. Г.

Ляшенко Лариса Григорівна

Бухгалтерія, в особі головного бухгалтера, підпорядковується безпосередньо директору інституту та заступнику директора інституту з економічних і науково-технічних питань, а з питань бухгалтерського обліку та складання звітності, порядку і методики здійснення контролю – головному бухгалтеру Президії НАН України. Бухгалтерія є структурним підрозділом інституту.

Основними напрямками діяльності бухгалтерії є бухгалтерський облік господарьско-фінансової діяльності інституту, звітність і моніторинг за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів, збереженням власності інституту.

За основною діяльністю роботу відділу координує заступник директора існтитуту з економічних та науково-технічних питань. Організаційно-методичне керівництво роботою бухгалтерії з питань бухгалтерського обліку та складання звітності, порядку і методики здійснення контролю здійснює головний бухгалтер Президії НАН України.

Об’єктами управління бухгалтерії є:

  • склади інституту – в області функціонального керівництва організацією обліку на складі
  • всі відділи і служби інституту – в області функціонального керівництва діяльності завідувачів відділами та матеріально-відповідальних осіб підрозділів в частині контролю за витрачанням державних коштів за призначенням.

Бухгалтерія здійснює свою діяльність на основі Статуту інституту та дійсного положення. Терміни виконання робіт встановлюються інструкціями і рішеннями організацій вищого рівня (Президія НАН України і ДКАУ)

Бухгалтерія у своїй діяльності керується нормативно-методичними матеріалами з бухгалтерського обліку та податкової звітності в організаціях, що фінансуються з бюджету, Законом України про державний бюджет, Бюджетним Кодексом, постановами, наказами, розпорядженнями та іншими керуючими матеріалами органів вищого рівня, наказами та розпорядженнями директора інституту, а також діючим положенням.

Діяльність бухгалтерії спрямована на здійснення режиму економії, контроль за витрачанням державних коштів за цільовим призначенням.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-372-06-48

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html