Експериментальний вакуумно-плазмовий комплекс

Відділ функціональних елементів систем керування

Заввідділу – канд. фіз.-мат. наук, П. І. Заболотний

Призначення комплексу:

 • дослідження робочих процесів в плазмових пристроях різних типів;
 • відпрацювання технологічних процесів іонно-плазмової обробки;
 • нанесення декоративних та функціональних, моношарових, багатошарових та наноструктурованих покриттів різного складу та призначення на зовнішні та внутрішні поверхні.

Склад комплексу:

 • високопродуктивне високовакуумне відкачне обладнання;
 • вакуумні камери:
Вакуумна камера “Пума велика”
Вакуумна камера “Пума мала”

Вакуумні камери “Пума велика” і “Пума мала” в складі експериментального вакуумно-плазмового комплексу

 • ємністю 1м³ (Пума велика) – горизонтальна, водоохолоджувана;
 • ємністю 0,07 м³ (Пума мала) – вертикальна, водоохолоджувана;
 • ємністю 0,045 м³ и 0,025 м³– вертикальні, не охолоджувані;

 • технологічні плазмові пристрої вакуумно-дугового типу та пристрої із замкненим дрейфом електронів (генератори енергетичних газових іонів, розпилювачі магнетронного типу);
 • джерела електроживлення плазмових пристроїв;
 • вакуумні вводи обертального та зворотно-поступального переміщення плазмових пристроїв та виробів, що обробляються;
 • вакуумні вводи електроживлення, водяного охолодження, робочих газів;
 • вимірювальні прилади та забезпечення.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html