Установка комбінованого енергетичного навантаження конструкційних матеріалів

Відділ міцності і надійності механічних систем

Заввідділом – д-р техн. наук, професор В. П. Пошивалов

Основні технічні характеристики

Навантаження500 кгс
Швидкість одноосьового розтягання2 ÷ 4 мм/хв
Похибка виміру деформації в робочій частині± 0,01 мм
Похибка виміру навантаження± 1,5 %
Похибка виміру температури± 1,5°С
Частота ударних ультразвукових коливань20 кГц
Частота електромагнітних коливань100 кГц ÷ 1,5 кГц
амплітудою 10 А
Щільність електричного струму при нагріванні200 А/см2

Загальний опис

Експериментальна установка призначена для дослідження характеристик міцності та довговічності конструкційних матеріалів в умовах комбінованого енергетичного навантаження зразків, що включає дію:

  • стискаючих навантажень;
  • навантажень, що розтягують;
  • індукційного нагрівання;
  • нагрівання електричним струмом, що пропускається через зразок;
  • електромагнітних коливань;
  • ударних ультразвукових коливань.

Установка обладнана автоматизованими системами для здійснення контролю за процесом експерименту. З метою оцінки характеру пластичної деформації зразків застосовуються методи акустичної емісії і виміру внутрішнього тиску.

Можливості

Установка дозволяє визначити характеристики короткочасної і тривалої міцності, проводити термоциклічні випробування, а також вимірювати фізичні характеристики матеріалу (внутрішнє тертя та теплопровідність).

Технологічні переваги

Установка забезпечує:

  • комбіноване енергетичне навантаження з метою інтенсифікації процесів технологічної обробки, що дозволяє ініціювати самоорганізаційні процеси в конструкційних матеріалах (авторські посвідчення №46841, опубл. 11.01.2010р.; № 56740, опубл. 25.01.2011р.);
  • автоматизоване управління навантаженням і температурою;
  • акустико-емісійний контроль деформаційних процесів.

Практичне застосування

Розробка технологій зміцнення конструкційних матеріалів і їхніх зварених з’єднань, а також підвищення характеристик довговічності конструкційних матеріалів з позиції синергетичного підходу.

СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, вул. Лешко-Попеля, 15,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+(380)-56-376-45-86
E-MAIL:poshivalov.v.p@nas.gov.ua
vposhivalov@gmail.com

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html