Набір установок

Відділ міцності і надійності механічних систем

Заввідділом – д-р техн. наук, професор В. П. Пошивалов

  1. Комплекс установок для виготовлення тонкостінних конструкцій антенно-хвилеводної техніки і концентраторів сонячної енергії мінімальної ваги на основі методу електролітичного формування складається з набору установок.
  • Установки для виготовлення великогабаритних суцільнометалевих параболічних антен і концентраторів сонячної енергії (мал. 1) (діаметр 0,5÷1,6 м, товщина 0,2÷0,5 мм (А. с. 1611995 СССР, МКИ4 G01. Опубл. 08.08.1990. Автори: Гудрамович В. С., Гайдученко А. П., Коваленко О. І.).
  • Установки для виготовлення хвилеводів різних типів (мал. 2): рупорних і пірамідальних антен, зокрема, конічних з врощеними ребрами, що формують діаграми спрямованості, щілинних антен і антенних решіток.
  • Установки для виготовлення сегментів параболічних антен наземного антенного полігону з тонкого (0,2÷0,4 мм) шару параболічної відбиваючої поверхні і підкріплюючого шару з епоксидного компаунда (50÷80 мм), локальних концентраторів сонячної енергії (фокони) для виробництва фотоелектрики (наземні сонячні установки і панелі космічних апаратів) (мал. 3).

Унікальність і значність комплексу технологічних установок визначається різноманітністю його складу, високими технічними характеристиками виготовляючих пристроїв, застосовуваних у ракетно-космічній техніці, радіоастрономії, сонячній енергетиці.

2. Комплекс експериментальних установок для проведення досліджень міцності і несучої здатності оболонкових конструкцій включає 4 оригінальні установки і 8 стандартних установок.

  • Установка для випробувань на тривалу міцність і повзучість оболонкових конструкцій (рис. 4). (А. с. 930056 СРСР, МКІ G01 № 3/08. Опубл. 23.05.1982, бюл. № 19. Автори: Гудрамович В. С., Гайдученко А. П., Демешко М. П., Михайленко Л. У.).
  • Установка складається зі станини, на якій розміщені вузли кріплення конструкцій, черв’ячно-гвинтовий механізм, багатоступенева важільна система, що забезпечує заданий рівень навантажень при випробуваннях. Плавне переміщення вузлів кріплення оболонок виключає появу додаткових імпульсних навантажень. Підвищені температури можуть створюватися при розміщенні оболонок в спеціальну електропіч або за допомогою нагрівачів.Установки для проведення досліджень несучої здатності оболонково-стержневих конструкцій при довільних локальних навантаженнях, комбінованому навантаженні осьовою силою і зовнішнім тиском при пружнопластичних деформаціях.

Стандартні установки ЦДМПу-10, ЦД-10, УММ-10, УММ-50, МУП-50, преса ПММ-125, ПММ-250, ПСУ-250.

Значимість комплексу установок визначається можливістю проведення різних експериментів (напружено-деформований стан, стійкість, граничні навантаження) на моделях і натурних конструкціях.

Мал. 1
Мал. 2
Мал. 3
Мал. 4
СЛУЖБОВА АДРЕСА:Інститут технічної механіки, 15, вул. Лешко-Попеля,
49005, м. Дніпро, Україна
НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:+38-056-373-29-98
E-MAIL:poshivalov.v.p@nas.gov.ua
vposhivalov@gmail.com

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html