Механіка. Тимошенко В. І. Комп’ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об’єктах. – Київ: Наукова думка, 2022. – 31,2 обл.-вид. арк. ISBN 978-966-001811-2

У монографії розглянуто математичні моделі та алгоритмічне забезпечення для чисельного моделювання оперативними маршовими методами течій газових і газодисперсних хімічно реагуючих нерівноважних сумішей. Викладено результати досліджень надзвукових течій навколо ракет-носіїв, течій у повітрозабірних пристроях та процесів у камері згоряння прямоточних повітряно-реактивних двигунів, особливостей впливу догорання і крапельної подачі води на параметри струменя продуктів згоряння ракетного двигуна. Наведено розрахункове обґрунтування параметрів різних технологічних процесів: горіння сухих і вологонасичених частинок вугілля, процесів прискорення, нагрівання частинок у пристроях газополум’яного нанесення покриттів, нагрівання та охолодження рулонів сталі в ковпаковій печі. Ефективність запропонованого методичного та програмного забезпечення підтверджено їх практичним використанням для розроблення нових технічних об’єктів різного призначення.

Для наукових та інженерно-технічних працівників – фахівців з різних технологій в енергетиці, металургії, хімічному виробництві, авіаційній та ракетно-космічній техніці, а також для аспірантів та студентів вишів відповідних спеціальностей.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html