Збагачення корисних копалин. Theoretical aspects of modern engineering: collective monograph / Іnternational Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. 356 р. Available at: DOI-10.46299/isg.2020.MONO.TECH.III. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISBN – 978-1-64945-862-9. 8.1 Pryadko N. Innovative fine grinding technology with acoustic process control – р.р. 163 – 168. URL: https://isg-konf.com.

Процеси подрібнення використовуються для підготовки мінеральної сировини до переробки в гірничодобувній, металургійній, хімічній промисловості, порошкової металургії, виробництві будівельних матеріалів, скла, пластмас, кераміки, твердого палива та інших видів тонких матеріалів. Продукція переважно подрібнюється на енергоємних кульових, струминних та планетарних млинах. Витрати на подрібнення значні, а якість отриманої продукції не завжди досягає необхідного рівня.

Ідея оптимізації полягає в постійному контролі значень амплітуди акустичного сигналу та активності зони подрібнення та класифікації, їх обробці та порівнянні встановлених критеріїв з контрольними значеннями. При значному відхиленні критеріїв можуть бути здійснені додаткові завантаження матеріалу або зміни режиму класифікації. Випробування цієї оптимізації для лабораторного та промислового струминного подрібнення показало задовільний збіг результатів, що підтвердило розкриті принципи оптимізації подрібнення для інноваційних технологій.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html