Збагачення корисних копалин. Pryadko N.S., Ternova K.V. Acoustic monitoring of jet grinding / NAS of Ukraine, Institute of Technical Mechanics of NAS of Ukraine and SSA of Ukraine. – Kyiv : Akadem periodyka, 2020. – 192 p (12,02 умов. друк. арк.). – 200 экз. – ISBN 978-966-360-409-1

Монографія присвячена теорії і технології тонкого подрібнення матеріалів на основі зв’язків технологічних і акустичних параметрів процесу. Розроблено методи моделювання, оптимізації и візуалізації процесу за допомогою результатів акустичного моніторингу та інформаційних технологій.

Розроблена методика контролю якості продуктів подрібнення в режимі online дозволяє досягати необхідних технологічних показників при зниженні енергоспоживання і дотриманні контрольної дисперсності.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html