Механіка. Alpatov A.P., Khoroshylov S.V, Maslova A.I. Сontactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control // Кyiv: Akademperiodyka, 2019. – 170 p. ISBN 978-966-360-383-4.

Монографія присвячена перспективній технології безконтактного видалення космічного сміття, що отримала назву “Пастух з іонним променем”. Проведено короткий аналіз різних аспектів проблеми космічного сміття. Розглянуто різні методи і засоби запобігання утворенню космічного сміття і активного його видалення. Представлено моделі динаміки, перспективні для опису і дослідження руху “пастуха” і об’єкта космічного сміття в процесі його безконтактного видалення. Розроблено спрощені аналітичні моделі для обчислення впливів, переданих іонним променем. Запропоновано метод визначення сили впливу іонного променя на орбітальний об’єкт по його центральній проекції на вибрану площину. Наведено алгоритми та результати чисельного розрахунку сил і моментів, що передаються іонним променем верхнім ступеням ракет-носіїв “Циклон-3” і “Циклон-4”. Виконано синтез і аналіз системи керування для підтримки необхідного положення “пастуха” відносно об’єкта космічного сміття. Представлено результати аналізу зміни орбіти космічного сміття в процесі його відведення з урахуванням відключення двигунів на затінених ділянках орбіти. Досліджено доцільність використання керуючих впливів для збільшення ексцентриситету орбіти. Для наукових і інженерно-технічних працівників, які працюють в галузі ракетно-космічної техніки, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html