Інформатика. Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): моногр. / за ред. Л. М. Савчук. – Дніпро: Видавець Біла К.О., Національна металургійна академія України, 2019. – 472 с. ISBN 978-617-645-340-6. Розділ 1.3 Прокопчук Ю. А. Экономика знаний и когнитивная реиндустриализация как парадигма антикризисной программы // Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (виробнича, будівельна та транспортна галузі): моногр. / за ред. Л. М. Савчук. – Дніпро: Видавець Біла К.О., Національна металургійна академія України, 2019. – С. 38 – 48. Савчук Л.М. – Національна металургійна академія України.

Монографія розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців. Представлено результати досліджень з теорії, методики та практики управління соціально-економічним розвитком країни, регіонів та підприємств в умовах кризи.

Журнал “Технічна механіка”

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: академік НАН України О. В. Пилипенко

http://journal-itm.dp.ua/index_ukr.html